Jaartraining 2024-2025

JAARTRAINING – MOVING INTO UNITY 2024-2025

met Lizelot de Stigter

School for Soul Embodiment

Dit transformatieve ontwikkeltraject is gericht op de bezieling van het lichaam, en het belichamen van de ziel.

Het in lijn brengen van alle aspecten van onze menselijke vorm en verhoudingen (relaties), met onze kosmische natuur.

We leren bewegen van dualiteit naar eenheid, de dans van dualiteit binnen de eenheid die ten grondslag ligt aan de hele schepping. Wanneer we die kosmische wetten in onszelf en aan den lijve ondervinden, ontstaat er ook ordening en helderheid om ons heen, in relatie met anderen en met de wereld.

In M.I.U. leer je ervaren hoe onze kosmische natuur zich verhoudt tot de menselijke vorm en het lichaam, zodat het diepe weten van het hart, van de ziel, uitdrukking kan vinden in de materie, in de wereld, en in je relaties.

Door diep door te dringen tot jezelf, ook in je fysieke lichaam, ontdek je de hele kosmos en schepping, de wetmatigheden van het leven en het wezenlijke van en in alles.

Voor wie?

Verlang je er naar om jezelf helemaal te kunnen omarmen? En om het weten van jouw ziel in jouw dagelijkse leven en in je relaties en werk te kunnen uitdrukken? Wil je je bevrijden van oude patronen en conditionering zodat je écht in het Nu kunt zijn, vrij van het verleden?

Wil je ontdekken hoe zowel mannelijke als vrouwelijke principes in jou leven, en hoe je die beide kanten kunt ontwikkelen?

En misschien wil je als coach, therapeut, of op een andere manier mensen helpen, en de tools die in de jaartraining worden eigen gemaakt daarvoor kunnen gebruiken?

Dan is deze jaartraining op jouw lijf geschreven!

Opbouw training en data

10 modules van een dag studie, 1 keer per maand oefenen, spiegelen en uitwisselen met een partner, intervisie met Lizelot online, inclusief een biologisch-vegetarische lunch.

Data Jaartraining 2024 – 2025
5 oktober 2024
2 november
7 december
18 januari 2025
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
14 juni
12 juli

Prijs: € 1250,- exclusief btw ( € 1512,- inclusief. btw)

*Als deelnemer van de jaartraining ontvang je het unieke MIU handboek met – naast alle oefeningen en meditaties gedetailleerd beschreven met hun doel, hun uitwerking, en de metaforen – ook veel inspiratie teksten o.a. uit de Sufi literatuur Tantrische- en Yogatradities die van toepassing zijn.