Het Gouden Midden

Er heerst verwarring. Dat is altijd al zo geweest, alleen wordt het nu misschien meer zichtbaar en voelbaar. De wereld is nu eenmaal per definitie een oord van tegenstellingen en corruptie. Wie denkt dat zijn of haar geluk of ongeluk afhangt van het wel en wee van de wereld komt bedrogen uit. Nu, meer dan ooit, is het de uitnodiging voor zowel het omarmen van alle tegenstellingen, alsook een helder onderscheidend vermogen te hebben om uit de verwarring te blijven. Wie helderheid in zichzelf bewerkstelligt zal vrij worden van de verstrikkingen en verwarring van de wereld.

Er wordt vaak gezegd: Je bent in de wereld maar niet van de wereld. Wanneer je je probeert te onttrekken aan de wereld lijken de banden die je eraan ketenen alleen maar sterker te worden. Je raakt verder verstrikt wanneer je ermee in worsteling bent, en zo heeft die wereld dus ook grip op je.

Als je verlangt naar bevrijding van verwarring en beklemming is het van essentieel belang dat je jezelf in staat stelt om autonomie te verwerven, of eigenlijk die autonomie die jouw geboorterecht is te hervinden. Vanuit die innerlijke vrijheid kun je veel meer betekenen, ook voor anderen.

Het is heel belangrijk om ‘het aspect wereld’ in jezelf te onderzoeken, anders bestaat het gevaar dat je gevangen bent in de illusie dat die wereld jou in zijn macht heeft. Zo lijkt het te zijn als, zeker als zoals nu, vrijheden worden ingeperkt en ons dingen worden opgelegd. Welk deel van ons zit hier precies in gevangen? Welk deel van ons is onderhevig aan de grillen van deze wereld?

Wie ben jij, los van die wereld? En: Wát ben jij?

Er wordt wel gezegd: stop met denken, en leef! Maar wat als je je denken gebruikt ten gunste van jezelf, ten gunste van je bevrijding? Wanneer je je

onderscheidend vermogen gebruikt om uit de verwarring te komen waarin lijkt dat de wereld en het leven één en hetzelfde zijn?

Ga het na in jezelf: kun je in jezelf het verschil voelen tussen de energie van de wereld, en de energie van het leven zelf? Dat deze energieën door elkaar heen lopen wil niet zeggen dat ze hetzelfde zijn of uitwisselbaar zijn.

Zolang je dit onderscheid niet bewust bent leef je feitelijk in verwarring.

De sleutel tot verlichting en bevrijding, en van non-duaal bewustzijn ligt in de verticale as.

Net zoals een deur kan alleen open kan gaan wanneer de scharnieren perfect verticaal zijn. Wanneer die verticale lijn ook maar een fractie scheef is, stopt de beweging in het horizontale vlak – het openen van de deur – helemaal. Een beetje frictie in de verticale as heeft dus vergaande gevolgen.

Andersom is het zo dat wanneer die verticaliteit bewust wordt gemaakt, wanneer dus de potentie en reikwijdte ervan wordt onderkend, gaan er werelden voor je open. Letterlijk en figuurlijk. Dit is niet slechts een metafoor.

Hier vind je afstemming en overeenstemming met de absolute werkelijkheid, het pure bewustzijn dat alles omvat en doordringt. Zoek de toegang in jezelf tot die eeuwige bron van wijsheid. Wijsheid die altijd opnieuw actueel is. Zichzelf nooit herhaald, altijd ‘vers’ is, niet gebonden aan tijd of geschiedenis, vrij van geheugen of verwachtingen, meningen, oordelen of conclusies.

Ik wil graag een ervaring met jullie delen waardoor ik het belang en de magische kracht van de verticale as zo helder heb kunnen ontmoeten.

Het was in de tijd dat ik volop les gaf: ik had toen zo’n 150 leerlingen in de week en was dus heel dicht in aanraking, letterlijk, met zoveel verschillende mensen. Door in te voelen en te verbinden kreeg ik veel inzicht in de verschillende gradaties van belichaming en bezieling van mensen.

Op een dag kwam er een stel bij mij op les die mij opviel omdat ze zo intens stil waren. Stil in de zin van sereen, vriendelijk, bescheiden.

Ze hadden wat hulp nodig bij een bepaalde beweging, en dus liet ik de man van het stel even met mij oefenen. Zodra hij mij vasthield in de danshouding kreeg ik een diepe impressie van zijn wezen. Dit was ik wel gewend, maar nu was ik totaal in verwondering over wat ik voelde. Dit was nieuw, er was iets heel uitzonderlijks aan deze man.

Zijn aanwezigheid was zo helder en transparant dat hij niet als een persoon op mij overkwam, maar meer als een soort heldere spiegel. Hij sprak zelf niet, maar liet alles om hem heen spreken.

Hij stond als geen ander zo in het lood, in de verticaliteit, dat de energie om hem heen als vanzelf een ordening en harmonie vond. Een onwankelbare balans in hem was voelbaar.

Ik was zo geraakt dat ik even stil viel. Ik vertelde hem, en zijn vrouw die er naast stond, wat ik voelde en vroeg hem of hij misschien beroepsmatig iets met rechten deed. Was hij misschien jurist?

Hun ogen werden groot van verbazing…Hoe kon dit?

De man vertelde me toen dat hij rechter was aan het gerechtshof in de stad.

RECHTER!

Hij die rechter staat dan anderen. Een oprecht mens. Die onrecht aan het licht brengt. Die recht spreekt. Die in het midden staat en niet vooringenomen is. Die zich niet links of rechts laat sturen, zich niet laat beïnvloeden door de uiterlijke omstandigheden, maar in het midden blijft staan om waar te nemen en vanuit objectiviteit beschouwt en oordeelt.

En daarmee ook anderen in hun recht laat staan. Iemand die helderheid en ordening brengt vanuit de verticale, onpartijdige as. Die alle belangen overziet en meeweegt. Vanuit eenheid kijkt, het geheel overziet en doorziet. En van daaruit licht laat schijnen zodat zichtbaar wordt wat werkelijk is, los van alle verhalen.

Het pad van eenheid gaat door het midden. Het gouden midden. Dit is niet alleen metaforisch zo, maar ook heel fysiek. En hierin ligt onze grootste kracht en potentie tot bevrijding en verlichting.

Wanneer wij willen groeien en bloeien, vrij willen zijn, zelfbeschikking wensen, en autonomie, verlichting en bevrijding, kan dat door ons in de verticaliteit op te wekken. Oprecht worden.

Als we niet verbonden zijn in onze verticale as, zijn we speelbal van de omstandigheden. We hebben voortdurend keuze-stress.

We ervaren af-gescheidenheid, competitie, je leeft in een wereld van of-of, en niet van en-en, je hebt de illusie dat je partij moet kiezen, dat je je moet onderscheiden van anderen, dat het succes van anderen ten koste gaat van jou, en andersom.

We zijn dan geïdentificeerd met ons tijd-gebonden zelf, en hebben geen voeling met ons eeuwige wezen.

We zijn gevangen in dualiteit.

Ons tijd-gebonden zelf wordt omvat door ons eeuwige wezen.

Vanuit jouw vrijheid ontdoe je de mensen om je heen ook van jouw verwachtingen en projecties. Zelf-bevrijding is een opluchting voor iedereen om jou heen. Hier weer zo’n paradox: door je op je eigen essentie te richten, zogenaamd naar binnen te keren, ben je meer en meer beschikbaar en heb je ruimte voor anderen. Je krijgt meer energie om ook met anderen te delen. Zo komt jouw zelf-bevrijding het geheel ten goede.

Om uit de verstrikkingen en strijd der tegenstellingen te geraken, die uitspelen in het horizontale veld, zul je in verbinding moeten treden met het verticale aspect. Hierin liggen alle zaadjes verborgen. Alles is hier in potentie aanwezig wat tot uitdrukking wil komen in het horizontale veld.

Op het niveau van deze verticale as bestaat er geen tijd. Tijd bestaat alleen in het veld van tegenstellingen.

De sleutel tot bevrijding ligt in je verticale as, jouw individuele verbinding tussen hemel en aarde. Jouw eigen lijntje met God, die jouw hart met het universele hart verbindt.

Hier ligt ook jouw werkelijke verantwoordelijkheid. Niemand anders heeft die precieze directe toegang als jij, diep in jou, tot het Goddelijke. Alleen jij zelf kan dit erkennen en in jezelf verwezenlijken. En als je dat doet, bevrijd je de wereld van allerlei verwachtingen en projecties, omdat je onvoorwaardelijk geluk en vervulling hebt gevonden.

De wereld gaat voor je open en je komt in overeenstemming. Zo ontstaat er balans en harmonie om ons heen. Dat hoeft niet zonder slag of stoot te gaan. De wrijving die er is wanneer tegenstellingen elkaar ontmoeten, heeft een functie. Die wil je niet opheffen, maar je laat alle energieën ten gunste van jezelf werken, in plaats van tegen je. Ten gunste van verbinding in plaats van afscheiding.

Workshop ‘Het Gouden Midden’ 20 oktober 2021

Workshop “Het Gouden Midden”
Door: Lizelot de Stigter
Centrering, en het uitlijnen, opwekken, en activeren van de Verticale as.
Woensdag 20 oktober, 19:30 – 21:30 u.
Boerderij Blisveld, Tellingstraat 9 Drempt
€ 18,-
Aanmelden: bliss@healingtango.com of via: 06 4852 45 41